top of page

Gwasanaethau ar y Sul

Mae'r eglwys yn ymgynnull ar fore Sul am 10.30 y bore. Mae 30 munud cyntaf cyfarfod y bore yn amser agored o addoliad pan fo’r gynulleidfa’n rhan o ddiolch i’r Arglwydd yn ogystal â chael emynau neu gytganau. Anogir corff yr eglwys i rannu gair oddi wrth yr Arglwydd ac i ddangos doniau’r Ysbryd Glân.

Cymerir cymun yn aml yn ystod oedfa’r bore a daw’r ddysgeidiaeth naill ai gan y Gweinidog, Dai Patterson, un o nifer o siaradwyr o’r eglwys neu siaradwr gwadd gwadd.

Darperir ar gyfer gweithgareddau plant yn ystod y bregeth.

Paul C.jpg
20230129_110634.jpg
IMG-20221229-WA0002.jpg
bottom of page